Pöljän Vesiosuuskunta

  • "Puhdas vesi on etuoikeus"
  • "Pöljän vettä haluaa muutkin"

Pöljän Vesiosuuskunta

Toimii Pohjois-Savossa, pääosin Siilinjärven kunnan pohjoisosassa. Osuuskunta on perustettu vuonna 1987.

Jäsenmäärä kaikkiaan vuonna 2018 on 952 kpl, joista veteen / jäteveteen on liittynyt 863 taloutta.

Vesijohtoa talojohtoineen ja linjoineen on yli 300 km, viemärilinjaa hieman vähemmän.

Viemäriliittyjistä osa käyttää omaa vettä tai on kytkettynä Siilinjärven vesijohtoverkkoon.

 

 Huom! Jos olet myymässä asuntoasi, ja olet osuuskunnan osakas, OTA yhteyttä hyvissä ajoin osuuskunnan laitosmieheen, omistajanvaihdoksen tekemmistä varten!!  

 

Pöljän Vesiosuuskunta tiedottaa.

Mittarinlukukortit on lähetetty.
Palauttakaa kortit mahdollisimman pian.
 Laittakaa korttiin myös puhelinnumeronne josta teidät tavoittaa.


Osuuskunnan puolelta yhteydenotot laskuista / maksuasioista hoitaa vain osuuskunnan puheenjohtaja Reijo Nuutinen, myös jos osakkaalla on kysyttävää lasku- tai maksuasioista, niin kyselyt ainoastaan puheenjohtajan kautta.


Ystävällisin terveisin:
Pöljän vesiosuuskunnan hallitus.