Pöljän Vesiosuuskunta

  • "Puhdas vesi on etuoikeus"
  • "Pöljän vettä haluaa muutkin"

Pöljän Vesiosuuskunta

Toimii Pohjois-Savossa, pääosin Siilinjärven kunnan pohjoisosassa. Osuuskunta on perustettu vuonna 1987.

Jäsenmäärä kaikkiaan vuonna 2018 on 952 kpl, joista veteen / jäteveteen on liittynyt 863 taloutta.

Vesijohtoa talojohtoineen ja linjoineen on yli 300 km, viemärilinjaa hieman vähemmän.

Viemäriliittyjistä osa käyttää omaa vettä tai on kytkettynä Siilinjärven vesijohtoverkkoon.

 

  Huom! Jos olet myymässä asuntoasi, ja olet osuuskunnan osakas, OTA yhteyttä hyvissä ajoin osuuskunnan laitosmieheen, omistajanvaihdoksen tekemmistä varten!!  

 

                                

 TIEDOKSI

   Varsinainen Osuuskunnan KOKOUS.

Ke 30.5.2018 klo 18:00, Kunnantalon valtuustosalissa,

Kasurilantie 1, 71800 Siilinjärvi.

Valtakirjojen tarkastus klo 17:30 alkaen.

Käsitellään sääntöjen määräämät 17§:ssä mainitut asiat.

Ohessa esityslista.

Hallitus.