Pöljän Vesiosuuskunta

  • "Valvomme veden laatua jatkuvasti"
  • "Poikkeukset ilmoitetaan heti"

Vesiosuuskunta valvoo vettä säännöllisillä näytteenotoilla

Oheisessa taulukossa käytöntarkkailun tulokset. Tämä ja muut tulokset löytyvät sivuston oikeasta yläkulmasta PDF tiedostoina.

 

Käyttötarkkailu, 6 kertaa vuodessa 2018      
Näytepvm.: 19.3.2018      
  Näyte (nro ja nimi) 6592 6593
Määritys (nimi ja yksikkö)   Kuuslahden ylävesisäiliö Mikan liittymä
Lämpötila oC 3,7 3
Haju   Ei todettu Ei todettu
Maku   Ei todettu Ei todettu
Escherichia coli* MPN/100 ml 0 0
Koliformiset bakteerit* MPN/100 ml 0 0
Heterotrof. pesäkeluku 22 ºC * pmy/ml 0 11
pH *   8,3  
Sähkönjohtavuus 25 ºC * µS/cm 270 270