Pöljän Vesiosuuskunta

  • "Valvomme veden laatua jatkuvasti"
  • "Poikkeukset ilmoitetaan heti"

Vesiosuuskunta valvoo vettä säännöllisillä näytteenotoilla

Oheisessa taulukossa käytöntarkkailun tulokset. Tämä ja muut tulokset löytyvät sivuston oikeasta yläkulmasta PDF tiedostoina.

 

Käyttötarkkailu, 6 kertaa vuodessa 2018      
Näytepvm.: 22.1.2018      
  Näyte (nro ja nimi) 1428 1429
Määritys (nimi ja yksikkö)   Raakavesi Lähtevä vesi
Lämpötila oC 5,4 5,4
Haju   Ei todettu Ei todettu
Maku   Ei todettu Ei todettu
Escherichia coli* MPN/100 ml 0 0
Koliformiset bakteerit* MPN/100 ml 0 0
Heterotrof. pesäkeluku 22 ºC * pmy/ml 0 0
Alkaliniteetti * mmol/l 0,49 1,4
pH *   6,7 8,2
Sähkönjohtavuus 25 ºC * µS/cm 190 270
Sameus * FNU <0,1 <0,1
Väriluku * mg/l Pt <5 <5
Nitriitti (NO2-) * mg/l   <0,007
Nitraatti (NO3-) * mg/l   4,6
Kovuus * mmol/l   0,55
Kovuus * dH   3,1
Alumiini * µg/l   <1
Arseeni * µg/l   <0,1
Natrium * mg/l 9,8 28
Fluoridi * mg/l   0,037
Kloridi * mg/l   33
Sulfaatti * mg/l   8,5
Elohopea* µg/l   <0,005