Pöljän Vesiosuuskunta

  • "Valvomme veden laatua jatkuvasti"
  • "Poikkeukset ilmoitetaan heti"

Vesiosuuskunta valvoo vettä säännöllisillä näytteenotoilla

Oheisessa taulukossa käytöntarkkailun tulokset. Tämä ja muut tulokset löytyvät sivuston oikeasta yläkulmasta PDF tiedostoina.

 

Käyttötarkkailu, 6 kertaa vuodessa 2017    
Näytepvm.: 18.9.2017    
  Näyte (nro ja nimi) 25189
Määritys (nimi ja yksikkö)   Pajulahden liittymä
Lämpötila oC 7,5
Haju   Ei todettu
Maku   Ei todettu
Escherichia coli* MPN/100 ml 0
Koliformiset bakteerit* MPN/100 ml 0
Heterotrof. pesäkeluku 22 ºC * pmy/ml 0
Sähkönjohtavuus 25 ºC * µS/cm 250
     
Jatkuva valvonta, 5 kertaa vuodessa 2017    
Näytepvm.: 26.9.2017    
  Näyte (nro ja nimi) 26154
Määritys (nimi ja yksikkö)   Pöljän koulun keittiö
Lämpötila oC 12
Haju   Ei todettu
Maku   Ei todettu
Escherichia coli* MPN/100 ml 0
Koliformiset bakteerit* MPN/100 ml 0
pH *   8,1
Sähkönjohtavuus 25 ºC * µS/cm 270
Sameus * FNU <0,1
Väriluku * mg/l Pt <5
Ammonium (NH4+) * mg/l <0,006
Rauta * µg/l 3,6
Mangaani * µg/l <0,5