Pöljän Vesiosuuskunta

  • "Yleistä tietoa viemäröintiin liittyen"
  • "Mitä saa johtaa viemäriin?"

Tietoa viemärien käytöstä

Pumppaamot on tarkoitettu toimimaan kiinteistökohtaisina ja niiden rakenne mahdollistaa myös useamman pienkiinteistön liittymisen yhteen ja samaan pumppaamoon.

Kuten hyvin tiedämme, kiinteistökohtaiset pumppaamot ovat osa yhteistä jätevesijärjestelmäämme, joten ei ole aivan samantekevää mitä viemäreihin johdamme.

Kunnalliset jätevedenpuhdistamomme puhdistavat tehokkaasti kiinteistöjen jäte- ja talousvedet, mutta puhdistamoiden toiminta häiriintyy helposti jos sinne johdetaan muuta kuin talousjätevesiä.

Kun pidämme huolta, ettei WC:hen joudu mitään sinne kuulumatonta, varmistamme samalla, että pumppaamoiden huoltokustannukset eivät nouse – se on edullisempaa meille kaikille!.

Viemäriin SAA johtaa

- peseytymisessä käytetty vesi   
- siivousvedet                            
- astian- ja pyykinpesuvedet       
- WC:n huuhteluvesi jätöksineen 
- WC-paperi

Viemäriin EI saa johtaa

-Ruokarasvat (kinkun- ja munkinpaisto yms.)
-Hammasharjat, hammaslanka, muovipussit
-Ruoantähteet, perunan- ja hedelmänkuoret
-Pumpulipuikot, tupakantumpit, kondomit
-Liuottimet, öljyt, bensiini, emäkset ja hapot
-Paperipyyhkeet, terveyssiteet, pikkuhousunsuojat
-Maalit, liimat, lääkkeet
-Sanomalehdet, vaipat
-Kahvinporot, hiekka, kissanhiekka, multa

Viemäri tukossa?

Osuuskunta ei vastaa viemärin aukaisusta tulevista kuluista, jos tukon on aiheuttanut vierasesine viemärissä!

HUOM!

Jos havaitset poikkeavaa toimintaa viemäröintiin liittyen, esim. pumppaamo vuotaa maastoon, OTA välittömästi yhteyttä!